Utmanar studenter

Spara favorit 3 dec december 2015

Företag utmanar studenter vid Information och PR programmet med skarpa uppdrag.

Företaget 2D Fab med forskaren Sven Forsberg gav i uppdrag till studenter vid Information och PR programmet att ta fram ett fungerande affärskoncept för elektriskt ledande tryckfärg. 

Se reportage i Sundsvallstidningen