Mittuniversitetet för inkludering

Hela Europa, inklusive Sverige, står inför en stor utmaning i den rådande flyktingsituationen. Som universitet kan och vill vi bidra och hjälpa samhället i den utmaningen. Här har vi samlat våra forskare på området samt information om konferenser, utbildningar och andra relevanta initiativ.

Utökade kunskaper i lärarutbildningar

För att våra lärarstudenter ska vara väl rustade att hjälpa nyanlända erbjuder vi föreläsningar, seminarier och workshops inför den första praktikperioden. För mer information, kontakta Lena Boström.

Utbildning socialt arbete: Internationell och Interkulturell profilering

Avdelningen för socialt arbete (SOA) har en utbildning i socialt arbetet med Internationell och Interkulturell profilering där frågor om globalisering, globala sociala problem, migration och integration är centrala inom utbildningen. Läs mer här.

Kurs i migrationspolitik

En helt ny kurs i migrationspolitik i Europa och Sverige startar hösten 2016. Läs mer om kursen här

 

Open Campus

Att arbeta med inkludering är en investering i framtiden. Ytterst handlar inkludering om att ge människor möjlighet och kraft att motarbeta ett utanförskap och vara medskapare och bidra till ett rikare samhälle. Tillsammans med Folkuniversitetet arbetar vi med inkluderingsfrågor genom projektet Open Campus, där vi genomför aktiviteter i Västernorrland och Jämtland Härjedalen.  Läs mer om Open Campus och de aktiviteter vi genomför här

 

Nätverk

Include - ett nätverk för breddad rekrytering
Mittuniversitetets Lika villkors-grupp deltar i nätverket Include som med den årliga konferensen uppmärksammar ”Utbildning på flykt”. Lokalt sker ett samarbete med Arbetsförmedlingen och Folkuniversitetet med projektet Korta vägen för att underlätta utlandsfödda akademikers väg till yrkeslivet.

Östersund academic network
Nätverk för akademiker i Östersund, initierat av forskare på Mittuniversitetet men som vänder sig till alla akademiker oavsett ursprung för att skapa samhörighet och en intellektuell mötesplats. Gruppen träffas regelbundet. Kontakt med gruppen får man via gruppens Facebooksida.

 

Korta vägen

Korta vägen är en utbildning som Folkuniversitetet ger på uppdrag av Arbetsförmedlingen och som vänder sig till utlandsfödda akademiker med akademisk examen eller akademiska studier från hemlandet. Utbildningen ökar möjligheterna att få ett arbete och förbereder för högskolestudier.

I Korta vägen bidrar Mittuniversitetet med bland annat högskoleinformation, studievägledning, biblioteksinformation och föreläsningar om jämställdhet och genusvetenskap samt utbildning i svenska språket.

Läs mer om Korta vägen här.

 

Inkludering

Mittuniversitetet bjöd in till workshop i Östersund den 13 april och i Sundsvall den 19 april 2016 där vi samlade forskare med kunskap om inkludering med mera. Här finns dokumentation från dessa möten:

Dokumentation från workshop

 

Debatt om inkludering

Att lyckas med inkluderingen av regionens nyanlända är en investering för framtiden. Det skriver Anders Söderholm, rektor och Mats Tinnsten prorektor i en debattartikel med anledning av universitetets initiativ med workshops för inkludering.

Läs debattartikeln här.

Exempel

Folkhälsovetenskap – äldre migranter

Äldre migranters hälsa och välbefinnande. Docent Eija Viitasara i samarbete med forskare Bahareh Eslami, professor Gloria Macassa och professor emeritus Joaquim Soares.

Genusvetenskap – EU-migranters situation

Genusvetenskap – EU-migranters situation Svenska kommuners hantering av EU-migranter kopplat till risk och trygghet. Docent Katarina Girtili Nygren (tillsammans med Sara Nyhlen).

Sociologi – krishantering

Hur sker krishanteringen i kommunerna, hur hanteras boenden och omhändertagandet, hur uppfattar personalen sitt arbete kring detta. Doktorand Olof Oscarsson. 

Statsvetenskap – lokalt flyktingmottande

Lokal flyktingpolitik, svenska kommuners vilja och motivation till att ta emot flyktingar, Sverigedemokraternas inflytande på den lokala politiken, kommuners mottagning av ensamkommande...