Välkommen till workshop

Spara favorit 3 mar mars 2016

Hela Europa, inklusive Sverige, står inför en stor utmaning i den rådande flyktingsituationen.Vi vet att i våra regioner pågår just nu ett intensivt arbete för att ta emot flyktingar. Även frivilliga insatser genomförs i stor skala runt om i samhället.

I det lite längre perspektivet behöver  frågor om inkludering  belysas. Som universitet kan och vill vi bidra och hjälpa samhället i den utmaningen. Därför bjuder vi in till en workshop, där vi samlar en del av våra forskare med kunskap om ämnet, allt från allt från hur framgångsrik inkludering kan se ut, digitalt språkstöd och inkluderande design till flexibla boenden och hur omvårdnad och omhändertagande bäst går till. Vi kommer också berätta om validering av kunskap m m. Syftet är att hitta och etablera kontaktytor för samverkan mellan olika samhällsaktörer och Mittuniversitetet

 

Kontakt

Niklas Bergman

Frågor eller funderingar? Kontakta Niklas Bergman