Black World Map

"Open Campus - Studieverkstad"

Tidigare genomförda aktiviteter inom Open Campus

Världens After Work

Världens After Work på Grönborg, torsdag 20/9 kl.17-20. Det är inte det som är olika som skiljer oss åt, det är det gemensamma som binder oss samman!

Handledarutbildning

Open Campus har under 2017 och 2018 erbjudit arbetsgivare gratis handledarutbildning med syfte att möjliggöra fler praktikplatser som är matchade utifrån yrkeserfarenhet och utbildning.

Mentorprogrammet

Mittuniversitetets Samverkansavdelning svarar sedan 2011 för ett Mentorprogram för studenter som vill öka sin kontakt med näringslivet.

Open Campus i samarbete med Global Association of African Women

Under 2018 har Open campus fått kontakt med föreningen ”Global Association of African Women” (GOAW) som har sitt säte i Jämtland. Föreningens syfte och mål är att stärka kvinnors möjligheter och förutsättningar, såväl i Afrika som i Sverige.

Öppen föreläsning med Tatiana Håkansson

Den 22 mars september besökte samhällsedattören Tatiana Håkansson Sundsvall för att prata om sina erfarenheter av adoption, rasism, känslor av (icke-)hemmahörande och hur etnicitet präglar aspekter av tillvaron.

Sidan uppdaterades 2023-01-09