Fre 01 sep 2017 10:45

Forum för genusvetenskap vid Mittuniversitetet uppmuntrade akademiker, studenter, journalister och författare som tvingats avbryta sitt arbete på grund av påtvingad migration eller befinner sig i exil, att delta i 1/2017 års pågående forskningsserie, Disrupted Stories.

Vi välkomnade bidrag från olika områden inom humaniora, samhällsvetenskap och medicin. Vi uppmuntrade alla med akademisk bakgrund att skicka in sina förslag på texter, och det fanns inga krav på att tidigare ha publicerat sig inom sitt område.Detta nummer av vår skriftserie inspirerades av Journal of disrupted stories vid University of Oxford.

Sidan uppdaterades 2017-09-01