De slår ett slag för inkludering

Ons 06 sep 2017 15:58

Tennis i kombination med vardagssvenska riktar sig främst till asylsökande på asylboende (personer i väntan på asyl). Under 10 veckor våren 2017 fick ca 15 deltagarna i Sundsvall möjlighet att prova på språkundervisning i kombination med tennisträning, något som var väldigt uppskattat. Uppföljning och samtal främst med deltagare, men också med Sundsvalls tennisklubb samt ansvarig på asylboendet visar att projektet svarat till syftet att jobba med inkludering samt uppnått målet med att göra väntan med asylprocessen mer meningsfull. 

Det övergripande syftet för projekt som genomförs inom ramen för Open Campus, är att insatserna ska vara inkluderande och kompetenshöjande, och som främjar inkludering i samhället, leder till jobb och egen försörjning.

Sidan uppdaterades 2019-07-02