Tor 13 sep 2018 13:34

Open Campus har under 2017 och 2018 erbjudit arbetsgivare gratis handledarutbildning med syfte att möjliggöra fler praktikplatser som är matchade utifrån yrkeserfarenhet och utbildning.

För att skapa en meningsfull tillvaro och för att tillvarata kompetensen hos utrikesfödda så är det viktigt att praktikplatser är matchade efter yrkeserfarenhet och utbildning. Det finns ofta ett motstånd mot att anställa en praktikant/lärling med annat modersmål och bakgrund, något som kan ha sin grund i osäkerhet runt egen förmåga. Open Campus tog därför initiativ och erbjöd arbetsgivare gratis handledarutbildning vid fyra tillfällen i Sundsvall och Östersund under 2017 och 20018. Vi har utbildat drygt 100 deltagare och Carina Thörn, utbildad handledare och medlem i den Svenska handledarföreningen i psykosocialt arbete, höll i samtliga kurstillfällen.

Sidan uppdaterades 2019-08-16