Mittuniversitetets Samverkansavdelning svarar sedan 2011 för ett Mentorprogram för studenter som vill öka sin kontakt med näringslivet.

mentor.jpg

 Programmet är en möjlighet att bygga starka nätverk för både mentorer och adepter.