Fritidshemsbiennalen 2016

Spara favorit 9 jul juli 2018
äo_utbildningsvetenskap

Fritidshem för sin egen skull, en biennal med fritidshemmet i fokus.

Den 14-15 april 2016 hölls den första Fritidshemsbiennalen i Norrland där Mittuniversitetet, med hjälp av Högskolan i Gävle, stod som värd. Konferensen sträckte sig över två dagar och var fylld med föreläsningar, seminarier.

Så här tyckte ni om Fritidshemsbiennalen 2016Lyssna.

Bilder från den 14 och 15 april:

Lekens som resurs på fritidshemLyssna, Eva Kane

Det kompletta uppdragetLyssna, Marie Frykland & Assar Hörnell

Nya läroplanen - reflektioner kring det nya avsnittetLyssna, AnnaKlerfelt

Låt oss berättaLyssna, Låt oss berätta - några inspelLyssna, Bengt Söderhäll

Leken i fritidshemmetLyssna, Eva Kane

BrädspelLyssna, Ossian Borén

UtomhuspedagogikLyssna, Lise-Lott Linderqvist & Björn Kvist

Ökad kvalitet i fritidshemLyssna, Åsa Åhlenius

Nätverksbyggande fritidshemLyssna, Elisabeth Fransson

Starta IKT-fritidsLyssna, IKT-fritids ett socialt och kulturellt fenomenLyssna, Linnéa Malmsten & Stina Hedlund

Barns Inflytande och delaktighetLyssna, Cecilia Eriksson & Tor Frykmo

Ett forskande fritidshemLyssna, Carina Cederholm samt tre personer
______________________________________________

Program  för Fritidshemsbiennalen 2016 (ny 2016-04-07)Lyssna

Föreläsare


Eva Kane, Jönköping University
”Leken som resurs på fritidshem”
I en tid då målstyrningen av fritidshemmets verksamhet ökar är det väsentligt att vi hittar ett språk för att tala om leken och dess roll på fritidshemmet. Enligt de allmänna råden bidrar leken till att göra tiden på fritidshemmet meningsfull för barnen, det står också att personalen ska använda leken som resurs. Vad är då lek? Och kan man verkligen ”använda” den?
Föreläsare: Eva Kane, Lektor i pedagogik med inriktning fritidshemmets pedagogik, Jönköping University

Workshop:
”Systematiskt kvalitetsarbete med leken i fokus”
Kan man använda leken som resurs för det systematiska kvalitetsarbetet? Här får du några korta exempel på hur man kan tänka och göra.
Workshopledare: Eva Kane, Lektor i pedagogik med inriktning fritidshemmets pedagogik, Jönköping University

 

   
Lise-Lott Linderqvist och Björn Kvist, Sandviken 
"Utomhuspedagogik som en naturlig del i verksamheten på fritids och skola."
Utomhuspedagogik, en väl fungerande samarbetsform mellan fritidspedagoger och lärare. En naturlig undervisningsform där upplevelsen står i centrum, lärandet är lustfyllt och kreativt, och där alla sinnen stimuleras.

På vår skola samverkar fritidspedagoger och lärare på ett spännande och utvecklande sätt. På Sätra skola i Sandviken flyttar vi ut undervisningen för alla våra klasser från förskoleklass upp till åk 6 varje vecka.

Vi kommer att prata om vår verksamhet och du kommer att få konkreta tips om hur du på ett enkelt sätt kan använda dig av utomhuspedagogiken.

 


Bengt Söderhäll, Högskolan i Gävle
"Låt oss berätta"
Att ha ett namn är att finnas, att bli tilltalad. Att ha någon som lyssnar är att få pröva sina tankar och idéer, att tala till andra och bli lyssnad till.
Att berätta är att göra sin röst hörd och att bidra till det gemensamma samtalet, att tala om tillsammans med andra.

I förskola, fritidshem och skola har vi uppdraget att arbeta demokratiskt och att metodiskt och medvetet arbeta med berättarövningar och berättande och lyssnande, kan vara ett viktigt bidrag för upplysning, förnuft och bildning.

Tre berättarövningar:
1)     Det första du…på morgonen
2)     Tre p:n: person – plats - problem
3)     Knappen berättar sin historia

En sång: Alla barn har ett namn!

 

 
Cecilia Eriksson och Tor Frykmo, Hagaströms skola, Gävle

"Barns inflytande och delaktighet- Systematisk kvalitetsarbete i fritidshemmet-Pedagogisk planering och tydlig struktur"
En god arbetsmiljö där alla elever ska känna sig trygga är en viktig del i vårt uppdrag som fritidspedagoger. Tydlig struktur, delaktighet och elevinflytande.

Utifrån elevernas intressen och behov planerar vi vår fritidsverksamhet, det gör att eleverna blir mer inspirerade av att delta i aktiviteterna. En tydlig struktur med stöd av vår pedagogiska planering visar hur vi enkelt får en bra fritidsverksamhet trots stora barngrupper.

Goda resultat för ökad kvalitet i fritidshemmet. Vi berättar och delar gärna med oss av vår pedagogiska planering samt hur vi tänker kring planeringen för fritidshemmet.

 


Åsa Åhlenius, Fritids- och uppdragspedagog förfritidshem i Utbildning, Gävle
"Ökad kvalitet i fritidshem"
I början av 2012 gjorde Skolinspektionen ett kraftigt nedslag på verksamhetens kvalitet på fritidshemmen i Gävle kommun. Hösten 2012 anställdes en ”uppdragspedagog för fritidshem” och en satsning på ökad kvalitet i fritidshem inleddes. En insats som pågår fortfarande.

Vi har bl. a jobbat intensivt med systematiskt kvalitetsarbete/ pedagogisk planering och ett nätverk med ”Nyckelpersoner för fritidshemsutveckling” med en pedagog från varje skola har startats upp.

Vi har också gjort en omfattande utvärdering, haft en stor skolledarinsats och arbetat fram en ”levande" pärm med både eget och andras material: ”Fritidshem – Inspiration och Utveckling.

Jag berättar om insatsen med några inspirerande praktiska exempel och resultat!

 


Linnea Malmsten, lärare F-6, och Stina Hedlund, fritidspedagog, IKT-fritidhem Sågtorpsskolan, Nacka kommun
"IKT-fritidshem Sågtorpsskolan, Nacka"
Så kan fritidshemmet arbeta praktiskt med värdegrundsfrågor i relation till mediekulturen

  • Så når du upp till nya krav – att skapa ett pedagogiskt och medvetet IKT-arbete på fritids med Lgr11 som grund
  • Hur kan IKT bli lösningen för att träna elevernas förmågor på ett kreativt och stimulerade sätt?
  • Så kopplar du värdegrundsarbetet och likabehandlingsplanen till IKT-undervisningen för att lyckas med det förebyggande arbetet
  • IKT-fritids – så skapade vi en modell för återkommande samtal och lärande kring livet på nätet
  • Liten guidning i djungeln – våra bästa tips på bra appar, plattformar och sidor på nätet som ger ny energi i IKT-arbetet

 


Elisabeth Fransson, Ljusdals kommun
"Nätverk för fritidshemspersonal"
Vi har sett vikten av och framgången av att samverka inom kommunens samtliga fritidshem genom att skapa ett nätverk.
Vi arbetar med gemensamma mål, sätter det systematiska kvalitetsarbetet i fokus och synliggör fritidshemmets uppdrag för samtliga yrkesgrupper.
Här får ni ta del av vår resa till ett fritidshem med fokus på uppdraget.

 

 
Anna Klerfelt, Jönköping Unicersity
"Fritidshemmets pedagogiska tradition och läroplanens styrning - reflektion kring det nya kapitlet i läroplanen"
Fritidshemmet får nu ett eget kapitel i läroplanen och det är något som har eftersökts under de senaste åren. Texten har i omgångar varit ute på remiss och många har haft synpunkter på delar som saknas och delar som kanske kunde formuleras annorlunda. Frågan om hur detta kapitel kan bli ett stöd för arbetet på fritidshem diskuteras med utgångspunkt i fritidshemmets pedagogik och remiss-svar från lärosäten i Sverige som bedriver grundlärarutbildning med inriktning fritidshem.

Föreläsare: Anna Klerfelt, Docent i pedagogik med inriktning fritidshemmets pedagogik, Jönköping University

 

 
Assar Hörnell och
Marie Frykland, Mittuniversitetet
"Det kompletterande uppdraget?"
I en studie som vi genomfört har vi frågat fritidspedagoger om vad komplettering innebär. Vi redovisar denna studie som visar att det finns flera olika sätt att se på vad det innebär att fritidshemmet ska komplettera skolan.