Händelsen har löpt ut

RUN-riksdagsmöte

Spara favorit

RUNs högsta beslutande organ är RUN-riksdagsmötet som beslutar om den treåriga verksamhetsplanen, det gemensamma avtalet, årlig handlingsplan, verksamhetsbudget och ledningsgrupp för RUN. 2017 går RUN in i en ny avtalsperiod om tre år och en ny verksamhetsplan för åren 2017-2019 ska beslutas.

RUN-riksdagsmötet infaller torsdagen den 16 februari mellan kl. 10.00–12.00 i anslutning till konferensen RUN-riksdag. Till RUN-riksdagsmötet kallas en politikerrepresentant och en tjänstemannarepresentant från respektive kommun samt avdelningschefer vid Mittuniversitetets lärarutbildning.

1 januari