Händelsen har löpt ut

Internat Kompetensväxling

Spara favorit

Kompetensväxling, en del i Övningsskoleprojektet

Inom ramen för Övningsskoleprojektet ingår att finna konkreta lösningar för hur beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund, på ett tydligare och mer påtaglig sätt, kan ingå in i lärarstudenternas utbildning. Övningsskoleprojektet ser kompetensväxling som ett möjligt inslag i att förena teori och praktik.

För att finna och utforska vägar till ett hållbart samarbete mellan kommun och universitet arrangeras ett lunch till lunchseminarium 2-3 mars 2017 på Hotell Knaust i Sundsvall.

För mer information om Kompetensväxling och anmälan till internatet

1 januari