Händelsen har löpt ut

Utbildningsdag för förskola och förskoleklass

Spara favorit

Övergång och samverkan mellan förskola och förskoleklass

Utbildningsdag för pedagoger samt rektorer, förskolechefer och utvecklingsledare verksamma i i förskola och förskoleklass på kommunala och fristående skolor.
Utbildningsdagen fokuserar på övergång och samverkan mellan förskola och förskoleklass med syfte att främja en kontinuietet mellan olika skolformer.

Mer information om denna utbildningsdag finns på www.miun.se/run/forskola-forskoleklass

Kontakt:
Jon Kjellsson, RUN Mittuniversitetet, på telefon 010-142 82 89 eller e-post: jon.kjellsson@miun.se
Marina Nord Öberg, RUN Mittuniversitetet, på telefon 010-142 80 54 eller e-post: Marina.NordOberg@miun.se

1 januari