Händelsen har löpt ut

Bibliotekarienätverk

Spara favorit

Ett nätverk med universitetsbiblioteket och bibliotekarier som jobbar på gymnasiet eller bibliotekarier som har i uppdrag att jobba mot gymnasiet.

Mittuniversitetet bjuder in till en upptaktsträff med syfte att bilda ett nätverk för samverkan och erfarenhetsutbyte.
Upptaktsträffar arrangeras vid två tillfällen på campus Östersund respektive på campus Sundsvall.

För mer information och anmälan se miun.se/run/bibliotekarienatverk

1 januari