Händelsen har löpt ut

Vårträff Specialpedagogiska nätverket

Spara favorit

Tema utbildning

Träffen är inställd på grund av befarad snöstorm!

Meddelande om ett ersättningsdatum kommer att meddelas till berörda.

Nästa träff för specialpedagogiska nätverket kommer att genomföras i Östersund den 1 februari 2018. Assar Hörnell, lärarutbildare på avdelningen för utbildningsvetenskap på Mittuniversitetet kommer att berätta om vad studenter på lärar- och förskolelärarprogrammen på MIUN får för utbildning i specialpedagogik. Dessutom kommer SPSM att presentera sina nätutbildningar.

Kontakt

Catarina Karlsson
Handläggare RUN

1 januari