Vårträff Specialpedagogiska nätverket

Spara favorit

Tema utbildning

Nästa träff för specialpedagogiska nätverket kommer att genomföras i Östersund den 1 februari 2018. Assar Hörnell, lärarutbildare på avdelningen för utbildningsvetenskap på Mittuniversitetet kommer att berätta om vad studenter på lärar- och förskolelärarprogrammen på MIUN får för utbildning i specialpedagogik. Dessutom kommer SPSM att presentera sina nätutbildningar.

Kontakt

Catarina Karlsson
Handläggare RUN

1 februari 00:00 Östersund