Händelsen har löpt ut

Bygga Svenska

Spara favorit

RUN har fått i uppdrag att under våren 2018 genomföra 4 utbildningsdagar i form av dialogmöten om Skolverkets nya stödmaterial Bygga svenska.

RUN kommer att genomföra möten i Östersund, Sundsvall och Umeå under slutet av februari och under mars månad. De olika dialogmötena kommer att vända sig till verksamma rektorer och lärare i dels årskurs 1-6, dels årskurs 7-9 och gymnasiet.

Denna träff är i Umeå vänder sig till åk 1-6.

För mer information och anmälan se miun.se/bygga-svenska

1 januari