Händelsen har löpt ut

Förstelärarnätverk träff 2

Spara favorit

Digitalt nätverk för förstelärare i Mittregionen

Träff 2 - Skolforskning

Lena Boström, professor i pedagogik vid Mittuniversitetet inleder med att ge en översikt av skolforskningen nationellt/internationellt samt berättar om de praktiknära skolforskningsprojekten och SIS-projekt i regionen. Efter detta diskussion/reflektion i mindre grupper.

För kontakt och mer information se hemsidan för Förstelärarnätverket 

1 januari