Händelsen har löpt ut

Seminarium Rektorsprogrammet

Spara favorit

Seminarium Rektorsprogrammet om mål- och resultatstyrning

Du som skolhuvudmannarepresentant eller närmsta chef för deltagare i Rektorsprogrammets kursgrupp vt16 vid Mittuniversitetet är inbjuden att delta vid internatet den 18 april 2018 på Högbo Brukshotell i Sandviken.

Mer information hittar du på hemsidan:
RP seminarium

1 januari