Händelsen har löpt ut

Förstelärarnätverk träff 3

Spara favorit

Digitalt nätverk för förstelärare i Mittregionen

Träff 3 - Stödmaterial för karriärtjänster

Karin Hahn från Skolverket inleder träffen med att berätta om stödmaterialet. Efter det diskussioner i mindre grupper utifrån ett antal frågeställningar.

För kontakt och mer information se hemsidan för Förstelärarnätverket 

1 januari