Händelsen har löpt ut

Vårträff Specialpedagogiska nätverket

Spara favorit

Tema utbildning

Vårens träff för specialpedagogiska nätverket kommer att genomföras i Östersund den 29 maj 2018. Assar Hörnell, lärarutbildare på avdelningen för utbildningsvetenskap på Mittuniversitetet kommer att berätta om vad studenter på lärar- och förskolelärarprogrammen på MIUN får för utbildning i specialpedagogik. Dessutom kommer SPSM att presentera sina nätutbildningar.

Kontakt

Catarina Karlsson
Handläggare RUN

1 januari