Dialogmöte 2

Spara favorit

Arbetsintegrerad lärarutbildning

Efter dialogmötet den 18 maj, om möjligheter och förutsättningar för en arbetsintegrerad lärarutbildning vid Mittuniversitetet, har den utsedda arbetsgruppen tittat närmare på frågor som behöver utredas både vid lärosätet och hos kommunerna samt tagit fram förslag att diskutera vidare vid detta dialogmöte.

När: Fredagen den 31 augusti
Tid: 10.00-15.00 (kaffe från 09.30)
Var: Elite Hotel Knaust i Sundsvall (Storgatan 13)

Anmälan öppnas upp i början av augusti.

31 augusti 10:00 - 15:00 Sundsvall

Kontakt

Ulrika Auno
Verksamhetsledare RUN