Förstelärarnätverk träff 4

Spara favorit

Digitalt nätverk för förstelärare i Mittregionen

Träff 4 - Kollegialt lärande

Föreläsning om kollegialt lärande. Efter detta diskussion och erfarenhetsutbyte i mindre grupper.

För kontakt och mer information se hemsidan för Förstelärarnätverket 

30 augusti 15:00 - 16:30 otherplaces