Dialogmöte 2

Spara favorit

Arbetsintegrerad lärarutbildning

Efter dialogmötet den 18 maj, om möjligheter och förutsättningar för en arbetsintegrerad lärarutbildning vid Mittuniversitetet, har den utsedda arbetsgruppen tittat närmare på frågor som behöver utredas både vid lärosätet och hos kommunerna samt tagit fram förslag att diskutera vidare vid detta dialogmöte.

När: Fredagen den 21 september
Tid: 13.00-15.00 (Möjlighet till lunch kl. 12.00)
Var: Bildstudio vid campus Östersund respektive campus Sundsvall

Anmälan

Jag deltar på följande sätt:
21 september 13:00 - 15:00 Sundsvall

Kontakt

Ulrika Auno
Verksamhetsledare RUN