Vem väljer vad?

Spara favorit

En dag om studie- och yrkesvägledning i dagens heterogena klassrum

Dagens skolpersonal möter en mycket heterogen grupp elever. Det är barn och ungdomar med olika kön, socioekonomisk bakgrund, utbildningsbakgrund och etnicitet. Vissa har gått i den svenska skolan hela sin skolgång, andra är nyanlända. Detta är också faktorer som vi vet påverkar elevers val gällande vidare studier och framtida yrke.

Utifrån detta behöver skolan, vilket läroplanen betonar, ha en bred repertoar av insatser och aktiviteter för att tillgodose elevers olika behov av studie- och yrkesvägledning. Detta innebär också att skolans personal behöver kunskap dels om vilka faktorer som påverkar elevers val, vilka föreställningar elever har kring framtida studier och yrken samt hur de faktorerna samverkar, dels om olika sätt att arbeta med studie- och yrkesvägledningen under hela skoltiden.

Regionalt utvecklingsnätverk, RUN bjuder in till en kursdag som uppmärksammar främst hur elevernas bakgrund och erfarenheter påverkar deras tankar och förutsättningar vad gäller frågor kring studier och yrkesliv. En ökad medvetenhet om dessa frågor syftar till att utveckla arbetet med studie- och yrkesvägledning under hela skoltiden så att skolans personal tillsammans kan möta olika elevers behov och på så sätt också öka likvärdigheten.

Målgrupp

Studie- och yrkesvägledare samt lärare som arbetar i årskurs 7-9 och gymnasiets introduktionsprogram.

Datum och plats

Fredagen den 14 september kl. 9.30 – 16.00 på Mittuniversitetet, campus Östersund (sal meddelas senare).

Kostnad

Dagen är avgiftsfri. Deltagaren står för ev. resor och lunch. RUN bjuder på för- och eftermiddagsfika.

Anmälan

Anmäl dig via anmälningsformuläret på denna sida. Kontrollera att det står "Tack för din anmälan" i rutan efter att du klickat på "Skicka" och att du får ett mejl med bekräftelse på din anmälan, annars har inte anmälan gått igenom.
Sista anmälningsdag är 27 augusti.

14 september 09:30 - 16:00 Östersund

Anmälan