Världens bästa regionala utbildningssystem

Spara favorit 27 sep september 2018

SLUTKONFERENS 24-25 SEPTEMBER

Logotyp VBrus

”Värdens bästa regionala utbildningssystem” (VBRUS) var ett 3-årigt forsknings- och utvecklingsarbete som drevs av Mitt Norrland Utbildning (MNU) och Mittuniversitetet. Arbetet avslutas 2015-10-31.

Tre skolor och tre företag i vår region deltog i projektet, som leddes av avdelningen för utbildningsvetenskap vid Mittuniversitetet. Fyra stora konferenser har genomförts.
Konferenser/seminarierLyssna

Syftet med slutkonferensen var att sprida kunskap om vad som skett i VBRUS mellan de involverade skolorna, involverade företagen, kommunerna och forskningen.

Presentationer

Skolutveckling med långsiktighetLyssna
- Mats Ekholm, professor, Karlstads universitet

En reflektion kring utmaningarna i att bedriva längre skolutvecklings- och forskningsprojekt, i verksamheter som är i ständig förändring
- Lena Ivarsson, universitetslektor, Mittuniversitetet

Internationalisering som en intern förbättringskapacitetLyssna
- Maria Styf, universitetslektor, Mittuniversitetet och Susanne Sahlin, universitetsadjunkt, Mittuniversitetet

Ledarskap: en nyckelfaktor för skolans interna förbättringskapacitetLyssna
- Conny Björkman, universitetslektor, Mittuniversitetet

Kan entreprenörskap bidra till intern förbättringskapacitet för skolförbättring i tre skolorLyssna
- Susanne Sahlin, universitetsadjunkt, Mittuniversitetet

Land och stad i skolpolitiken
- Anders Olofsson, professor, Mittuniversitetet

Ungdomarnas rösterLyssna
- Lena Boström, docent, Mittuniversitetet

RapportLyssna
- Matfors skola - SCA

RapportLyssna
- Mimergården - Jämtkraft

RapportLyssna, Film
- Fjällgymnasiet - Skistar

MNU - Mitt Norrland Utbildning

Vi vill medverka till en fortsatt utveckling av nya bindningar mellan regionens näringsliv, grundskolor, gymnasier, Mittuniversitetet och övrig offentlig sektor. Vi tror nämligen att ett bra utbildningssystem som spänner från förskola via grundskola och gymnasium till universitet och forskarutbildning har avgörande betydelse för en god samhällsutveckling. Det är naturligtvis viktigt inte bara i ett regionalt perspektiv utan också sett i ett nationellt och internationellt sammanhang.

Under de senaste tio åren har vi haft återkommande konferenser i Sundsvall, Örnsköldsvik och Östersund med olika teman som utgångspunkt.

Bakom denna satsning står Mittuniversitetet, Sundsvalls kommun, Länsstyrelsen i Västernorrland, Handelskammaren Mittsverige, SCA, AB Persson Invest, Metso Paper, Länsförsäkringar Jämtland, Diös Fastigheter, Jämtkraft, SAAB och Östersunds Kommun.

Organisation

Huvudmannagrupp

 • SCA Björn Lyngfelt, Informationsdirektör (Ordförande)
 • Diös Fastigheter Knut Rost,
 • VdHandelskammaren Oliver Dogo,
 • VdJämtkraft Eva Olsson, HR
 • Lars.H. Consulting Lars Holmlund, Vd
 • Länsförsäkringar Jämtland     Pia Sandvik, Vd
 • Länsstyrelsen i Västernorrland Sten-Olov Altin, Länsråd
 • Mittuniversitetet Anders Söderholm, Rektor
 • AB Persson Invest Ann-Sofie Jonsson, Vd Ekonomipartner/Persson Invest
 • Östersunds Kommun Annika Källgård, Skolchef
 • Sundsvalls Kommun Peder Björk, Kommunalråd   

 

Arrangemang och marknadsföring

Lars Holmlund, Lars H.Consulting

Programgrupp

 • Björn Lyngfelt SCA
 • Lars Holmlund Lars H. Consulting
 • Kristiina Kulluvaara Specialpedagogiska Skolmyndigh
 • .Eva Olsson Jämtkraft
 • Oliver Dogo Handelskammaren
 • Mikael Gulliksson Mittuniversitetet
 • Monika Karlsson Mittuniversitetet
 • Anna Haeggström Mittuniversitetet