Nätverksträffar Samverkanssamordnare

Spara favorit 29 apr april 2016

På Mittuniversitetet och inom RUN (Regionalt utvecklingsnätverk) finns Gymnasiesamverkansgruppen som bland annat jobbar med att skapa goda kontaktvägar mellan universitetet och regionens skolor.
Ett steg har varit att gymnasieskolorna utsett så kallade samverkanssamordnare. Läs gärna mer om detta nätverk genom att klicka på länken ovan.

Nätverksträffar för samordnare på Mittuniversitetet och för samverkanssamordnare på gymnasiet sker vanligtvis 2-3 gånger per år på campus Sundvsall respektive på campus Östersund. Två gånger har det även arrangerats Skolledarträffar.
På denna sida går det att hitta dokumentationen från träffarna.