Seminarieserie för rektorer och förskolechefer

Spara favorit 29 aug augusti 2016

- om ledarskap, analys av resultat och aktuell skolforskning 

Seminarieserien innehåller tre seminarietillfällen där första tillfället genomfördes den 2 september 2015. De två resterande tillfällena är planerade till den 14 januari och 1 september 2016.

Seminarieträff 1 handlar om rektors och förskolechefens arbetssituation, det andra seminarietillfället rymmer analysmodeller för analys av resultat samt BRUK – digitalt självvärderingsverktyg och det tredje tillfället har fokus på aktuell skolforskning. Mellan seminarietillfällena genomför deltagarna ett processarbete i sin egen verksamhet utifrån träffarnas teman.

De tre seminarieträffarna är heldagar som genomförs på Clarion i Östersund.
Deltagaravgift: 3 000 kr exkl. moms
Första seminarietillfället var den 2 september 2015.
Andra seminarietillfället var den 14 januiari 2016.
Tredje seminarietillfället blir den 1 september 2016.

Information seminarietillfälle 3

Varmt välkommen till det tredje och sista tillfället i seminarieserien för förskolechefer och rektorer om ledarskap, analys av resultat och aktuell skolforskning!
Vi ses den 1 september på Hotel Clarion i Östersund. Meddela senast 26 augusti om du har förhinder.
Detta seminarietillfälle har fokus på skolforskning och kommer rymma föreläsningar av Eva Minten från Skolverket samt Linda Ekström och Johan Samuelsson från Skolforskningsinstitutet.  Programmet innehåller också tillfälle för diskussion och erfarenhetsutbyte på temat Utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – hur gör man?
Programmet startar kl. 09.30 och kaffe serveras från kl. 09.00. Dagen avslutas kl. 16.00.

Inbjudan seminarieserie
LyssnaUpplägg seminarieserieLyssna

Kontakt

Ulrika Auno

Ulrika Auno
Koordinator RUN