Bibliotekarienätverk

Spara favorit 25 jan januari 2018
Bibliotek Sundsvall

Ett nätverk med universitetsbiblioteket och bibliotekarier som jobbar på gymnasiet eller bibliotekarier som har i uppdrag att jobba mot gymnasiet.

Mittuniversitetet bjuder in till en upptaktsträff med syfte att bilda ett nätverk för samverkan och erfarenhetsutbyte.
Upptaktsträffen arrangeras på campus Östersund respektive på campus Sundsvall. I anmälan väljer du vid vilken ort du vill delta.
Målgrupp: Universitetsbibliotekarier vid Mittuniversitetet samt bibliotekarier på gymnasiet eller bibliotekarier som har i uppdrag att jobba mot gymnasiet.

Campus Östersund

När: 27/2 2018
Tid: 13.00-16.00
Var: Sal G3216 (Hus G, våning 3)

Campus Sundsvall

När: 1/3 2018
Tid: 13.00-16.00
Var: Sal N510 (Hus N, våning 5)

Program

13.00-13.15 Välkommen med presentationsrunda, Åsa Bång koordinator RUN
13.15-13.30 Samverkan bibliotekarier, Helen Asklund, universitetsbibliotekarie vid Mittuniversitetet
13.30-14.00 Väl förberedd för högskolan? – resultat fån rapporter om studenters högskoleförberedelser, Karin Jarnkvist, lektor i sociologi vid Mittuniversitetet
14.00-15.15 Erfarenhetsutbyte gruppvis samt fika
15.15-15.40 Återsamling och redovisning
15.40 Avslutning med rundvandring i bibliotekets lokaler

Anmälan

Anmälan sker via formuläret på denna sida. Kontrollera att det står "Tack för din anmälan" i rutan efter att du klickat på "Skicka" och att du får ett mejl med bekräftelse på din anmälan, annars har inte anmälan gått igenom.
Sista anmälningsdag är 19 februari 2018.

Kontakt

Åsa Bång
Koordinator Regionalt utvecklingsnätverk, RUN
Mittuniversitetet

Anmälan

Campusort
Förnanm
Efternamn
E-post
Telefon
Kommun
Skola / Arbetsgivare