Bibliotekarienätverk

Spara favorit 18 dec december 2017
Bibliotek Sundsvall

Ett nätverk med universitetsbiblioteket och bibliotekarier som jobbar på gymnasiet eller bibliotekarier som har i uppdrag att jobba mot gymnasiet.

Mittuniversitetet bjuder in till en upptaktsträff med syfte att bilda ett nätverk för samverkan och erfarenhetsutbyte.
Upptaktsträffar arrangeras vid två tillfällen på campus Östersund respektive på campus Sundsvall.
Målgrupp: Universitetsbibliotekarier vid Mittuniversitetet samt bibliotekarier på gymnasiet eller bibliotekarier som har i uppdrag att jobba mot gymnasiet.

Tillfälle 1 – Campus Östersund

När: 27/2 2018
Tid: 13.00-16.00
Var: Sal G3216 (Hus G, våning 3)

Tillfälle 2 – Campus Sundsvall

När: 1/3 2018
Tid: 13.00-16.00
Var: Sal N510 (Hus N, våning 5)

Anmälan

Anmälan sker via formuläret på denna sida. Kontrollera att det står "Tack för din anmälan" i rutan efter att du klickat på "Skicka" och att du får ett mejl med bekräftelse på din anmälan, annars har inte anmälan gått igenom.
Sista anmälningsdag är 19 februari 2018.

Kontakt

Åsa Bång
Koordinator Regionalt utvecklingsnätverk, RUN
Mittuniversitetet

Anmälan

Campusort
Förnanm
Efternamn
E-post
Telefon
Kommun
Skola / Arbetsgivare