Bibliotekarienätverk

Spara favorit 8 maj maj 2018
Bibliotek Sundsvall

Ett nätverk med universitetsbiblioteket och bibliotekarier som jobbar på gymnasiet eller bibliotekarier som har i uppdrag att jobba mot gymnasiet.

Mittuniversitetet bjöd under våren in till upptaktsträffar med syfte att bilda ett nätverk för samverkan och erfarenhetsutbyte.
Upptaktsträffarna arrangerades på campus Östersund respektive på campus Sundsvall.
Målgrupp: Universitetsbibliotekarier vid Mittuniversitetet samt bibliotekarier på gymnasiet eller bibliotekarier som har i uppdrag att jobba mot gymnasiet.

Planer finns nu att skapa ett digitalt forum för utbyte av tips, idéer, material med mera. Det finns även planer på nya träffar till hösten. Mer information kommer.

Kontakt

Åsa Bång
Koordinator Regionalt utvecklingsnätverk, RUN
Mittuniversitetet