Förstelärarnätverk

Spara favorit 25 jun juni 2018
Webbutveckling

Ett webbaserat nätverk för Förstelärare

Bakgrund

Kommunerna i regionen har signalerat ett behov av ett nätverk för förstelärarna och på RUN-riksdagen 2017 lyftes önskemålet att detta nätverk skulle vara webbaserat så att deltagarna kan delta i nätverket på distans. Under 2017 undersöktes möjligheter för detta och första träffen är nu tänkt att ske i april 2018.

Syfte

Att stötta förstelärare i deras uppdrag och skapa möjligheter till skolutveckling genom kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Det kollegiala lärandet är en central utgångspunkt.

Nätverksledare

Nätverket kommer att drivas av det Regionala utvecklingsnätverket, RUN som till hjälp har rekryterat Siv Myhr och Thomas Hägg från Härjedalens kommun som nätverksledare.

Upplägg och innehåll

Träffarna kommer att ske via Zoom, läs mer om denna plattform nedan.
Tre träffar är inplanerade under våren 2018 och en träff är hittills inplanerad under hösten 2018. Tanken är lite kortare möten (1,5 h) ca 1 gång i månaden. Träffarna kommer vanligtvis att inledas med genomgång/föreläsning där alla deltagare finns i samma "rum" med diskussioner/erfarenhetsutbyte i sk "breakoutrooms" där deltagarna delas upp i mindre grupper. Varje träff avslutas med en uppgift som tas upp på nästa möte.

Träff 1 - Form och förväntningar
Onsdagen den 18 april, 15.00-16.30

  • Teknikträff med introduktion till Zoom
  • Möteskultur
  • Presentation av varandra
  • Förväntningar

Träff 2 - Skolforskning
Tisdagen den 24 april, 15.00-16.30

Lena Boström, professor i pedagogik vid Mittuniversitetet inleder med att ge en översikt av skolforskningen nationellt/internationellt samt berättar om de praktiknära skolforskningsprojekten och SIS-projekt i regionen. Efter detta diskussion/reflektion i mindre grupper.

Träff 3 - Stödmaterial för karriärtjänster
Måndag den 21 maj, 15.00-16.30

Karin Hahn från Skolverket inleder träffen med att berätta om stödmaterialet. Efter det diskussioner i mindre grupper utifrån ett antal frågeställningar.

Skolverkets hemsida - förstelärarens uppdrag

SOU 2018:17 - Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utvecklingLyssna

Träff 4 - Kollegialt lärande
Torsdag den 30 augusti, 15.00-16.30

Föreläsning om kollegialt lärande. Efter detta diskussion och erfarenhetsutbyte i mindre grupper.
Mötet avslutas genom att planera höstens resterande möten.

Zoom

Zoom är ett distansverktyg för bland annat utbildning, nätverksträffar, presentationer, möten och workshops. För att kunna delta på träffarna behöver du ha en dator, en webbkamera samt ett headset eller liknande. Till varje träff kommer du som deltagare i nävtverket att få ett mejl med en länk som du klickar på för att ansluta till mötet. Vid första tillfället och första gången du använder Zoom så laddas Zoom ned automatiskt när du klickar på länken. I vissa fall behöver din systemadministratör godkänna nedladdningen men för de allra flesta går detta per automatik. Mer information om Zoom kommer vi att skicka ut till alla deltagare innan första träffen. Nedan finns även en introduktion till Zoom att ladda ned.

Instruktion till Zoom för distansdeltagareLyssna

Instruktionsvideo till Zoom för distansdeltagare

Problem med ZoomLyssna

Anmälan

Anmälan är nu stängd.

Kontakt

Nätverksledare

Thomas Hägg och Siv Myhr
Förstelärare Härjedalens kommun

Kontakt RUN

Åsa Bång
Koordinator Regionalt utvecklingsnätverk, RUN