Handleda vidare

Spara favorit 19 dec december 2018

Matematiklyftet och NT-satsningen

För att bibehålla och stärka det kollegiala lärandet har Skolverket gett RUN uppdraget att genomföra träffar för handledare som verkat inom ramen för antingen Matematiklyftet eller NT-satsningen under läsåren 2012-2017 samt till förstelärare och lektorer i matematik eller naturvetenskap och teknik.

Målet med insatsen är att deltagarna ska få fördjupade kunskaper i både ämnesdidaktik och i att handleda kollegialt lärande för att utveckla undervisningen i matematik eller naturvetenskap och teknik. Vidare ska deltagarna få möjlighet att utbyta erfarenheter och etablera nätverk.

Ta med din dator eller Ipad till träffen! Insatsen genomförs med en träff/termin.

Träff 1, HT18 

Datum: 16 oktober (campus Sundsvall), 17 oktober (campus Östersund)
Tid: 9.45-15.30 (fika från 9.30)
Plats: C016, campus Sundsvall; G1350, campus Östersund

Träff 2, VT19

Datum: 20 mars (campus Sundsvall), 21 mars (campus Östersund)
Tid: 9.45-15.30 (fika från 9.30)
Plats: C016, campus Sundsvall; G1350, campus Östersund

Anmälan

Jag deltar på följande ort:
Funktion:

Kontakt

Anna-Karin Westman
Koordinator