Handleda vidare

Spara favorit 8 maj maj 2018

Matematiklyftet och NT-satsningen

För att bibehålla och stärka det kollegiala lärandet har Skolverket gett RUN uppdraget att genomföra träffar för handledare som verkat inom ramen för antingen Matematiklyftet eller NT-satsningen under läsåren 2012-2017 samt till förstelärare och lektorer i matematik eller naturvetenskap och teknik.

Målet med insatsen är att deltagarna ska få fördjupade kunskaper i både ämnesdidaktik och i att handleda kollegialt lärande för att utveckla undervisningen i matematik eller naturvetenskap och teknik. Vidare ska deltagarna få möjlighet att utbyta erfarenheter och etablera nätverk.

Insatsen består av två träffar som genomförs med en träff/termin under läsåret 17/18 och med en grupp på vardera campusort, med maximalt 60 deltagare i respektive grupp. Har du missat att anmäla dig går det bra att höra av sig via e-post till Anna-Karin Westman för träffen under våren 2018.

Vårterminen -18

28/2 i Sundsvall: 09.30-15.30, sal M103
1/3 i Östersund: 09.30-15.30, sal L214

Inbjudan, som även innehåller program för första träffen, samt program för träff 2 går att finna på denna sida under rubriken/blocket aktuell information.

Kontakt

Anna-Karin Westman
Koordinator