Handleda vidare

Spara favorit 16 nov november 2017

Matematiklyftet och NT-satsningen

För att bibehålla och stärka det kollegiala lärandet har Skolverket gett RUN uppdraget att genomföra träffar för handledare som verkat inom ramen för antingen Matematiklyftet eller NT-satsningen under läsåren 2012-2017 samt till förstelärare och lektorer i matematik eller naturvetenskap och teknik.

Målet med insatsen är att deltagarna ska få fördjupade kunskaper i både ämnesdidaktik och i att handleda kollegialt lärande för att utveckla undervisningen i matematik eller naturvetenskap och teknik. Vidare ska deltagarna få möjlighet att utbyta erfarenheter och etablera nätverk.

Insatsen består av två träffar som genomförs med en träff/termin under läsåret 17/18 och med en grupp på vardera campusort, med maximalt 60 deltagare i respektive grupp. Anmälan görs via formuläret på denna sida och avser båda träffar. Sista anmälningsdag är 12 november.

Höstterminen -17

22/11 i Sundsvall: 09.30-15.30, sal C015
23/11 i Östersund: 09.30-15.30, sal G3215

Vårterminen -18

28/2 i Sundsvall
1/3 i Östersund

Inbjudan som även innehåller program för första träffen går att finna på denna sida under rubriken/blocket aktuell information.

Kontakt

Anna-Karin Westman
Koordinator