Specialpedagogiska nätverket

Spara favorit 4 jul juli 2018

Nästa nätverksträff genomförs 23 oktober 2018 i Sundsvall.

Målgrupp för Specialpedagogiska nätverket är speciallärare och specialpedagoger från förskola till gymnasiet. Nätverksträffarna genomförs två gånger per år. Arbetsgivaren bekostar resor och tid. RUN bekostar lokal, fika och eventuella föreläsare. Du ansöker till nätverket med blankett som skrivits under av rektor. Ansökan skickas till RUN@miun.se.  Antal platser i nätverket är begränsat. För att få blankett kontaktar du Catarina Karlsson.

Catarina Karlsson, arbetsgruppen Specialpedagogiska nätverket.

Kontakt

Catarina Karlsson
Mittuniversitetet
catarina.karlsson@miun.se
010-142 88 75

Kontakt

eva_frosth

Eva Frosth, eva.frosth@ljusdal.se