Specialpedagogiska nätverket

Spara favorit 31 jan januari 2018

På grund av väderläge och uteblivna föreläsare så har vi beslutat att ställa in nätverksträffen den 1 februari. Vi uppdaterar och skickar inbjudan till ny nätverksträff som kommer att genomföras under senvåren i Östersund.

Dagens tema är utbildning. Assar Hörnell, lärarutbildare på avdelningen för utbildningsvetenskap på Mittuniversitetet kommer att berätta om vad studenter på lärar- och förskolelärarprogrammen på MIUN får för utbildning i specialpedagogik. Dessutom kommer SPSM att presentera sina nätutbildningar.

Målgrupp för Specialpedagogiska nätverket är speciallärare och specialpedagoger från förskola till gymnasiet. Nätverksträffarna genomförs två gånger per år. Arbetsgivaren bekostar resor och tid. RUN bekostar lokal, fika och eventuella föreläsare. Du ansöker till näteverket med blankett som skrivits under av rektor. Ansökan skickas till RUN@miun.se.  Antal platser i nätverket är begränsat. För att få blankett kontaktar du Catarina Karlsson.

 

Eva Frosth och Catarina Karlsson, arbetsgruppen Specialpedagogiska nätverket.

Vi hälsar Maria Grundel och Maria Östhagen Magnusson SPSM välkomna

Kontakt

Catarina Karlsson
Mittuniversitetet
catarina.karlsson@miun.se
010-142 88 75

Kontakt

eva_frosth

Eva Frosth, eva.frosth@ljusdal.se