Seminarium specialpedagoger/speciallärare

Spara favorit 7 maj maj 2019

Nätverket för specialpedagoger har upplösts och ersatts med seminarium för speciallärare och specialpedagoger. Målgrupp för seminarierna är speciallärare och specialpedagoger från förskoleklass till gymnasiet. Seminarierna genomförs två gånger per år.

Nästa seminarium kommer att genomföras den 29 maj 2019 i Östersund och temat för dagen är Att Främja god elevhälsa- möjligheter och hinder.

Datum för höstens seminarium är 15 oktober och då håller vi till i Sundsvall.

Under dagen kommer vi att lyssna på Jenny Bergström från SPSM som kommer att prata om psykisk ohälsa och Christina Widmark Saari, Mittuniversitetet som kommer att berätta om de kunskaper och begrepp som studenterna har med sig från utbildningen och kursen "utbildningsvetenskaplig kärna 2." som fokuserar på ledarskap, sociala relationer och konflikthantering samt specialpedagogik och estetiska lärprocesser. Det här seminariet är en fristående fortsättning på seminariet som gavs vt18. Fokus ligger på VAD psykisk ohälsa är. 

Anmälan är nu stängd.

Om du anmält dig och får förhinder så meddela återbud till RUN@miun.se så kan din plats överlåtas till någon annan. 

Kontakt

Catarina Karlsson
Mittuniversitetet
catarina.karlsson@miun.se
010-142 88 75