Det här hände i påsen

Spara favorit 22 aug augusti 2017

Funkade experimentet? Vad hände i påsen?

Om experimentet fungerade så började det bubbla och fräsa, och påsen blåstes upp av en gas och geggan kändes kall.

Det här är ett exempel på en kemisk reaktion där det bildas en gas som heter koldioxid. Trycket ökar i påsen när den fylls med gas. Det krävs energi för att gasen ska bildas. Energin tas från atomerna i de ämnen som reagerar med varandra. Då rör de sig saktare och då sjunker temperaturen.