Vi har tagit fram några lektioner anpassade för mellanstadiet för att öka kunskapen om AI, och om varför det spelar roll vem som skapar framtidens teknik. Vi har även tagit fram ett material för att öka elevers techfidence genom lödning.

Poster att sätta upp i klassrummet

Poster att printa och sätta upp i klassrummet (pdf)

Ge pepp till eleverna att bli techfident, dvs Confident (självsäker) inom Tech (teknik).

Läs mer