Grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning, 7,5 hp

Spara favorit 16 jan januari 2019

Mittuniversitetet erbjuder höstterminen 2018 och vårterminen 2019 uppdragsutbildningen grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning, 7,5 hp på uppdrag från Skolverket.

Syfte

Att ge lärare kunskaper i datalogiskt tänkande i allmänhet och programmering i synnerhet för att kunna undervisa utifrån gällande styrdokument, samt ge orientering i programmeringens roll i undervisningsämnet.

Tre inriktningar

Mittuniversitetet erbjuder tre inriktningar av uppdragsutbildningen där samläsning förekommer.

  • Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i grundskolan 7–9, specialskolans årskurs 8–10 eller komvux på grundläggande nivå, 7,5 hp
  • Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i gymnasiet eller komvux gymnasial nivå, 7,5 hp
  • Grundläggande programmering med teknikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i grundskolan 7–9, specialskolans årskurs 8–10, 7,5 hp

Målgrupp

Deltagaren ska vara verksam lärare, men det är inget krav på formell behörighet i matematik- eller teknik. Deltagaren måste ha huvudmans eller rektors godkännande för att få gå kursen. De lärare som undervisar i det stadie som inriktningarna avser är prioriterade i ett urval, men även lärare som undervisar i andra skolformer kan i mån av plats antas till utbildningen. Att läraren undervisar i aktuellt ämne rekommenderas.

Innehåll

De tre inriktningarna har en gemensam grund med ett antal gemensamma lärandemål, men det finns även lärandemål som är inriktningsspecifika och ämnesdidaktiskt riktade. Efter avslutad kurs ska deltagaren:

  • behärska metoder för att skapa program och kunna reflektera över arbetssätt med programmering
  • utifrån problemställningar kunna skapa enklare program
  • kunna läsa, förstå, felsöka, testa och förbättra enklare program
  • behärska metoder för att använda programmering i sin undervisning, inklusive att kunna identifiera moment och innehåll i kurs-/ämnesplan där programmering är ett användbart verktyg.

Upplägg

Utbildningen är på 7,5 hp och går på kvartsfart vilket i praktiken innebär en omfattning på en termin. Utbildningen ges som distansundervisning med 4 campusträffar. Mellan campusträffarna arbetar deltagarna själva eller kollegialt.
Utbildningens tre inriktningar kommer att på olika sätt samläsa där vissa moment är gemensamma för alla inriktningar och vissa moment är inriktningsspecifika.
Campusträffarna kommer att ges i Östersund och/eller i Sundsvall. Deltagarna kommer att få närmare detaljer kring ort och tidpunkt för träffarna innan kursstart och det kommer även att finnas information om detta på denna sida.
Deltagarna behöver ha med egen dator på träffarna.

Tillfällen

Uppdragsutbildningen kommer att ges vid två tillfällen med start hösten 2018 och preliminärt med start våren 2019. Vårens utbildning kommer att ges under förutsättning att vi får tillräckligt många deltagare och att finansiering ges från Skolverket. Mer information kommer att skickas ut till de som anmäler sig till utbildningen. Anmälan öppnar den 3/12 på denna sida.

Tillfälle 1 (gäller för samtliga inriktningar):
Min antal deltagare: 20
Max antal deltagare: 60
Kursstart: 2018-10-15
Kursslut: 2019-04-14

De fyra obligatoriska träffarna kommer att ske följande datum/ort (du väljer själv på vilken ort du vill delta):
Träff 1: vecka 42 – tisdag 16/10 Östersund och fredag 19/10 Sundsvall
Träff 2: vecka 45 – tisdag 6/11 Sundsvall och torsdag 8/11 Östersund
Träff 3: vecka 4 – onsdag 23/1 Östersund och fredag 25/1 Sundsvall (2019)
Träff 4: vecka 6 – onsdag 6/2 Sundsvall och fredag 8/2 Östersund (2019)

Tillfälle 2 (gäller för samtliga inriktningar):
Min antal deltagare: 20
Max antal deltagare: 30
Kursstart: 2019-02-11
Kursslut: 2019-06-09

De fyra obligatoriska träffarna kommer preliminärt att ske följande datum/ort (du väljer själv på vilken ort du vill delta):
Träff 1: vecka 7 - tisdag 12/2 Ösd, fredag 15/2 Svl
Träff 2: vecka 11 - tisdag 12/3 Svl, torsdag 14/3 Ösd
Träff 3: vecka 15 - tisdag 9/4 Ösd, torsdag 11/4 Svl
Träff 4: vecka 18 - torsdag 2/5 Ösd, fredag 3/5 Svl

Självskattning

Alla som ska läsa denna uppdragsutbildning kommer att genomföra en enkel självskattning i början och vid slutet av utbildningen i syfte att komplettera den ordinarie utvärderingen.

Anmälan till utbildning med start våren 2019

Anmälan är stängd.

Kontakt

För frågor kring kursens innehåll kontakta kursansvarig:
Peter Mozelius

För frågor av administrativ karaktär kontakta:
Åsa Bång
Koordinator Regionalt utvecklingsnätverk, RUN

Skolverkets information om utbildningen

Träffar för kurs med start Ht18

Träff 1

Östersund, tisdag 16/10, 10.00-15.00, sal Q171
Sundsvall, fredag 19/10, 10.00-12.00, sal M103 samt 13.00-15.00, sal C016

Träff 2

Sundsvall, tisdag 6/11, 10.00-15.00, sal C016
Östersund, torsdag 8/11, 10.00-15.00, sal G1352

Träff 3

Östersund, onsdag 23/1, 10.00-15.00, sal G1353
Sundsvall, fredag 25/1, 10.00-15.00, sal C016

Träff 4

Sundsvall, onsdag 6/2, 10.00-15.00, sal C106
Östersund, fredag 8/2, 10.00-15.00, sal G1353