Socialt arbete

Spara favorit 22 jan januari 2014

Lärare och studenter från institutionen för socialt arbete kan besöka klasser och berätta om Socionomutbildningen och om socialt arbete. Klassrumsbesöken begränsas till uppskattningsvis en timme och företrädesvis i Jämtlands län. Givetvis är det möjligt att diskutera innehåll/upplägg, tid och andra önskemål och besök utanför regionen.