Träffa en samhälllsvetarstudent

Spara favorit 25 jan januari 2017
Samhällsvetarprogrammet

Hur är det att läsa samhällsvetenskap vid universitetet? Och vad kan man jobba med efter studierna? Det är några av de frågor som besvaras när studenter från Samhällsvetarprogrammet vid Mittuniversitetet i Sundsvall besöker gymnasieskolor.

Besöket kan innebära att studentrepresentanter besöker skolans samhällsvetenskapliga klasser eller finns i skolans korridorer och där informerar eleverna om utbildningen.  Klassrumsbesöken tar cirka 20 minuter. Det går också att boka en hel lektion, då ger en student först en kort föreläsning om ett samhällsvetenskapligt ämne och berättar därefter om Samhällsvetarprogrammet och Mittuniversitetet.

Vid anmälan önskar vi att ni preciserar vad ni önskar få ta del av vid besöket (kort presentation, föreläsning, information i korridoren) samt vilket datum ni önskar ha besök.

Vid frågor och anmälan kontakta:
Elin Rodin
Kommunikatör för Samhällsvetarprogrammet