Mer information nationella gymnasiebesök

Spara favorit 17 nov november 2014

Under våren 2015 kommer kommunikationsavdelningen att organisera flertalet nationella gymnasiebesök i Stockholm och Göteborg. Dessa besök kommer att genomföras mellan den 12 januari och 6 mars av studenter som har gått gymnasiet i Stockholm eller Göteborg.

De som genomför besöken är studenter från de ämnesområden som fakulteten valt att lägga extra marknadsföringsinsatser på inför studentrekryteringen 2015. För att se vilka dessa områden är, vilka utbildningar som finns inom varje område samt vilka av dessa som detta år valts ut se listan sist i dokumentet. En studentrepresentant från varje område kommer att utses under hösten 2014. Dessa studenter kommer att få uppdraget att genomföra 4 gymnasiebesök i årskurs tre på sin gamla gymnasieskola. Något som sammanlagt resulterar i cirka 16 nationella gymnasiebesök. 

Varför genomför vi nationella gymnasiebesök?
Mittuniversitetet har under flera år fokuserat på att rekrytera studenter från storstadsområdena Stockholm och Göteborg. Detta har bland annat skett genom personliga möten på till exempel mässor. Under senare år har effekten av att delta på de stora mässorna ifrågasatts då Mittuniversitetet är en relativt liten aktör och inte har samma ekonomiska resurser att synas på dessa mässor som de större universiteten. Något som gjort att Mittuniversitetet ”försvinner” i mängden. Genom att istället satsa på gymnasiebesök på en nationell nivå hoppas vi kunna skapa fler kvalitativa relationer med både gymnasieelever och gymnasielärare. Genom att genomföra gymnasiebesök blir vi även ”ensamma” aktörer i en klass utan konkurens från andra lärosäten. Något som leder till att vi, trots mindre budget än andra universitetet, kan skapa personliga relationer med hundratals gymnasieelever. 

Så här anmäler de intresse
Senast måndagen den 15 december ska studenterna ha anmält sitt intresse genom att fylla i anmälningsformuläret som finns på denna sida www.miun.se/nationella-gymnasiebesok

Nedan hittar du de utvalda områdena. De fyra utbildningar som i år valts ut är fetmarkerade.

Ingenjörsutbildningar
Automationsingenjör, 180 hp
Byggingenjör Hållbart byggande, 180 hp
Civilingenjör i elektroniksystem, 300 hp
Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp
Civilingenjör i teknisk design, 300 hp
Civilingenjör i datateknik, 300 hp
Civilingenjör i teknisk kemi, 300 hp
Elkraftingenjör, 180 hp
Energiingenjör, 180 hp
Maskiningenjör – produktutveckling, 180 hp
Sportteknologi – maskiningenjör inom innovativ produktutveckling, 180 hp

Medie- och designutbildningar
Bildjournalistik, 180 hp
Grafisk design och kommunikation, 180 hp
Industridesign, 180 hp
Informations- och PR-programmet, 180 hp
Journalistprogrammet, 180 hp

Samhällsvetenskap
Beteendevetenskapliga programmet, 180 hp 
Kriminologprogrammet, 180 hp
Förvaltningsjuridiska programmet, 120 hp
Samhällsvetarprogrammet, 180 hp