Anmälan till Vetenskapsdagen i Sundsvall

Spara favorit 12 feb februari 2019

Varmt välkommen till Vetenskapsdagen i Sundsvall den 18 september!

Vetenskapsdagen har sedan 2012 arrangerats av gymnasiesamverkansgruppen inom Regionalt Utvecklingsnätverk (RUN) vid Mittuniversitetet men har utformats och utvecklats under flera år tillsammans med lärare på ett flertal av regionens gymnasieskolor.

I utvecklingsarbetet har det varit tydligt att det är viktigt med både förberedelser och efterarbete på skolan för att framför allt eleverna ska få ut så mycket som möjligt från dagen. Från utvärderingar är det också viktigt att lärare/handledare till gymnasiearbetet följer med och deltar med sin klass under hela dagen.

En handledning för lärare har tagits fram och denna skickas ut till alla anmälda skolor/klasser genom den kontaktperson som anges i anmälningsformuläret nedan. Det är även kontaktpersonen som får program och annan information gällande Vetenskapsdagen för vidare förmedling i den egna organisationen.

Anmälan

Program: