Framgångsfaktorer för lärande

Spara favorit 12 apr april 2019

En seminarieserie om att förbättra flickors och pojkars resultat

Regionalt utvecklingsnätverk, RUN vid Mittuniversitetet erbjuder dig som är verksam som pedagog eller rektor inom grundskolan att delta i en seminarieserie med fokus på framgångsfaktorer för lärande, genus och normer. 

Den regionala behovsbilden är att arbete för att alla elever ska nå goda resultat behövs. Kön är en viktig parameter i analyser av skolresultat och insatser behövs på olika sätt och på alla skolnivåer. I den här seminarieserien får du teori och praktik som bidrar till ökad förståelse för och kunskap omkring flickors och pojkars lärande.

Kostnad

Seminarieserien är kostnadsfri för deltagare från kommuner som är anslutna till RUN. Vi bjuder på fika under dagarna. Lunch ordnas av var och en.

Utbildningstillfällen

Seminarieserien består av fyra mötestillfällen och ges under hösten 2019 och våren 2020. Vi återkommer längre fram med aktuella datum samt tema för träffarna.

 

 

 

Kontakt

Maggi Sandin
Handläggare Regionalt utvecklingsnätverk, RUN