Framgångsfaktorer för lärande

Spara favorit 21 jan januari 2019

En seminarieserie om att förbättra flickors och pojkars resultat

Regionalt utvecklingsnätverk, RUN vid Mittuniversitetet erbjuder dig som är verksam som pedagog eller rektor inom grundskolan att delta i en seminarieserie med fokus på framgångsfaktorer för lärande, genus och normer. Seminarieserien består av fyra mötestillfällen.

Den regionala behovsbilden är att arbete för att alla elever ska nå goda resultat behövs. Kön är en viktig parameter i analyser av skolresultat och insatser behövs på olika sätt och på alla skolnivåer. I den här seminarieserien får Du teori och praktik som bidrar till ökad förståelse för och kunskap omkring flickors och pojkars lärande.

Seminarietillfälle 1: Genusperspektiv på elevers deltagande och kommunikation i klassrummet
22 oktober 2018, Campus Sundsvall, klockan 10.00 – 16.00
24 oktober 2018, Campus Östersund, klockan 10.00 – 16.00 

Seminarietillfälle 2: Struktur och kultur. Vardagslivets rutinisering – hur kan man bryta mönster?
3 december 2018, Campus Sundsvall, klockan 10.00 – 16.00
4 december 2018, Campus Östersund, klockan 10.00 – 16.00 

Seminarietillfälle 3: Genus och jämställdhet – genus som struktur och identitet. Normer, intersektionalitet och makt
18 februari 2019, Campus Sundsvall, klockan 10.00 – 16.00
19 februari 2019, Campus Östersund, klockan 10.00 – 16.00 

Seminarietillfälle 4: Framgångsfaktorer för lärande
4 april 2019, Campus Sundsvall, klockan 10.00 – 16.00
5 april 2019, Campus Östersund, klockan 10.00 – 16.00

Kostnad

Seminarieserien är kostnadsfri för deltagare från kommuner som är anslutna till RUN. Vi bjuder på fika under dagarna. Lunch ordnas av var och en.

 

Föreläsning med Fredrik Zimmerman - hur kan man motverka en antipluggkultur bland pojkar?

Föreläsningen äger rum 27/2 kl 13-16 på Hotell Södra Berget. Läs mer i inbjudan till höger. Anmälan är nu stängd.

 

 

Kontakt

Åsa Jerfsten
Koordinator Regionalt utvecklingsnätverk, RUN