Framgångsfaktorer för lärande – en seminarieserie om att förbättra flickors och pojkars resultat

En seminarieserie om att förbättra flickors och pojkars resultat

Seminarietillfälle 1:

Struktur och kultur. Vardagslivets rutinisering – hur kan man bryta mönster? Lasse Reinikainen

Normkritisk pedagogik – ett verktyg för ett mer inkluderande lärande. Lovise Haj Brade