Seminariedag i Sundsvall för fritidspedagoger/fritidslärare

Temat för dagen är "Att arbeta med specialpedagogiskt stöd i fritidshem"

Assar Hörnell, lärarutbildare vid Mittuniversitetet, med mångårig erfarenhet av pedagogik i fritidshem och fritidsverksamhet, presenterar ny forskning om vad specialpedagogik i fritidshem innebär. Med frågeställningarna: Vilka krav ställs på fritidshem när det gäller spcialpedagogiskt stöd? och Hur kan specialpedagogiskt stöd utformas på fritidshemmen?
Under dagen kommer diskussioner att ske i grupper med deltagare från olika fritidshem.