Tis 19 nov 14:30–16:30

Möte för deltagare i nätverket för karriärlärare.