Nätverksträff för språk-, läs- och skrivutveckling, Västernorrland - Hälsingland

Språk-, läs- och skrivutvecklare i Västernorrland och Hälsingland träffas för att lära om och utbyta erfarenheter kring språk-, läs- och skrivutveckling.