Nätverksträff för språk-, läs- och skrivutveckling, Jämtland

Språk-, läs- och skrivutvecklare i Jämtland träffas för att lära om och utbyta erfarenheter kring språk-, läs- och skrivutveckling.