Samordnare för nyanlända elevers lärande

Samordnare för nyanlända elevers lärande

Tor 28 nov 10:00–15:00

Nätverk för regionens kommunala samordnare för nyanlända elevers lärande.