Seminarium specialpedagogik

Målgrupp för seminarierna är speciallärare och specialpedagoger från förskoleklass till gymnasiet. Seminarierna genomförs två gånger per år.