Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Tis 26 nov 10:00–16:00

Regionalt utvecklingsnätverk, RUN erbjuder dig som är verksam som pedagog eller förskolechef inom förskolan att delta i en seminarieserie med fokus på systematiskt kvalitetsarbete (SKA) i förskolan.