Framgångsfaktorer för lärande – en seminarieserie om att förbättra flickors och pojkars resultat

Framgångsfaktorer för lärande – en seminarieserie om att förbättra flickors och pojkars resultat

Tis 03 dec 10:00–16:00

Seminarietillfälle 2 på campus Sundsvall