Framgångsfaktorer för lärande – en seminarieserie om att förbättra flickors och pojkars resultat

Seminarietillfälle 2 på campus Östersund

Projekt som strategi för utveckling – erfarenheter och effekter, Lena Randevåg